Strona główna

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

Przetargi Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu


Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został utworzony 1 kwietnia 2003 r. dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego, zapewniającego całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w stolicy. Zakład rozpoczął działalność 1 czerwca 2003 r. – jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną m.st. Warszawy.

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu podlega bezpośrednio pod Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


Podstawowe zadania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu:

  • eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego,
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobową obserwacją,
  • dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu

Skuteczność monitoringu wizyjnego w walce z przestępczością nie budzi żadnych wątpliwości. Zdaniem Policji monitoring jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do spadku przestępczości i poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepszą dyslokację patroli Policji.

W wielu przypadkach nasi pracownicy dostają osobiste podziękowania od Policji składane na ręce dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.