Strona główna

Miło nam poinformować iż w dniu 18.10.2013, po raz kolejny Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został uhonorowany, tym razem tytułem Laureata oraz Srebrnym Godłem w prestiżowym konkursie – „Najwyższa Jakoœć Quality International” – Czytaj całość!

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

Przetargi Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu


Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został utworzony 1 kwietnia 2003 r. dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego, zapewniającego całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w stolicy. Zakład rozpoczął działalnoœć 1 czerwca 2003 r. – jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną m.st. Warszawy.

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu podlega bezpoœrednio pod Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


Podstawowe zadania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu:

  • eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego,
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobową obserwacją,
  • dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu

Skutecznoœć monitoringu wizyjnego w walce z przestępczoœcią nie budzi żadnych wątpliwoœci. Zdaniem Policji monitoring jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do spadku przestępczoœci i poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepszą dyslokację patroli Policji.

W wielu przypadkach nasi pracownicy dostają osobiste podziękowania od Policji składane na ręce dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.