Strona główna

Opis dostępności architektonicznej w formacie pdf.

Warszawska Akademia Dostępności – Informacje Easy-to-Read.pdf

Podziękowania dla pracowników Centrum Oglądowego Bemowo od Komendanta Rejonowego Policji insp. Jerzego Sztuca

Nagroda Złotego Godła Najwyższa Jakość QI 2019 za świadczoną usługę monitoringu wizyjnego poprzez Centra Oglądowe rozmieszczone na wszystkich 7 Komendach Rejonowych Policji, oraz Perły Jakości 2019 wręczanej dziewięciokrotnym Laureatom Programu, do grona których ZOSM w tym roku dołączył! dalej …

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

Przetargi Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu


Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został utworzony 1 kwietnia 2003 r. dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego, zapewniającego całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w stolicy. Zakład rozpoczął działalność 1 czerwca 2003 r. – jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną m.st. Warszawy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu sprawuje Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.


Podstawowe zadania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu:

  • eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego,
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobową obserwacją,
  • dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu

Skuteczność monitoringu wizyjnego w walce z przestępczością nie budzi żadnych wątpliwości. Zdaniem Policji monitoring jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do spadku przestępczości i poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepszą dyslokację patroli Policji.

W wielu przypadkach nasi pracownicy dostają osobiste podziękowania od Policji składane na ręce dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.