Strona główna

 

Opis dostępności architektonicznej w formacie pdf.

Warszawska Akademia Dostępności – Informacje Easy-to-Read.pdf

 

 

Podziękowania dla pracowników Centrum Oglądowego Bemowo od Komendanta Rejonowego Policji insp. Jerzego Sztuca

Zmiana numerów telefonów od dnia 01 października 2020 roku

https://www.zosm.pl/informacje/

 

Nagroda Złotego Godła Najwyższa Jakość QI 2019 za świadczoną usługę monitoringu wizyjnego poprzez Centra Oglądowe rozmieszczone na wszystkich 7 Komendach Rejonowych Policji, oraz Perły Jakości 2019 wręczanej dziewięciokrotnym Laureatom Programu, do grona których ZOSM w tym roku dołączył! dalej …

 

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

Przetargi Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu


Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został utworzony 1 kwietnia 2003 r. dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego, zapewniającego całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w stolicy. Zakład rozpoczął działalność 1 czerwca 2003 r. – jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną m.st. Warszawy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu sprawuje Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.


Podstawowe zadania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu:

  • eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego,
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobową obserwacją,
  • dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu

Skuteczność monitoringu wizyjnego w walce z przestępczością nie budzi żadnych wątpliwości. Zdaniem Policji monitoring jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do spadku przestępczości i poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepszą dyslokację patroli Policji.

W wielu przypadkach nasi pracownicy dostają osobiste podziękowania od Policji składane na ręce dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.