Strona główna

Opis dostępności architektonicznej w formacie pdf.

Warszawska Akademia Dostępności – Informacje Easy-to-Read.pdf

 

20- lecie Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

W dniu 14 czerwca 2023 r.  z okazji 20 lecia działalności Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu odbyło się uroczyste spotkanie zorganizowane w Pałacu Ślubów  Plac Zamkowy 6 w Warszawie.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz m.st. Warszawy  Pan TOMASZ BRATEK Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy oraz Pan MICHAŁ DOMARADZKI Dyrektor Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa.

Mieliśmy zaszczyt gościć przedstawicieli jednostek współpracujących  z ZOSM  reprezentujących np.: Komendę Stołeczną Policji, Straży Miejskiej , MPWiK , Zarządu Zieleni,  Metra Warszawskiego, Tramwajów Warszawskich  ZDM ponadto w spotkaniu uczestniczyli byli dyrektorzy ZOSM.

W trakcie spotkania uhonorowano jubileuszowymi statuetkami pracowników, którzy w Zakładzie przepracowali 20 lat, czyli od początku funkcjonowania ZOSM.

 

Pan Dariusz Polewany Dyrektor Zakładu z okazji 20- lecia w swoim jubileuszowym przemówieniu podkreślił rys historyczny związany z rozwojem naszego Zakładu, który przedstawia się poniżej.

Szanowny Panie Prezydencie, Szanowni Państwo,

Czuję się zaszczycony móc w dniu dzisiejszym przemawiać tu przed Państwem, gdyż świętowana przez nas rocznica 20 lecia pokazuje, że kierunek rozpoczęty 20 lat temu w inwestowanie w monitoring w m.st. Warszawie był wizjonerski i przyszłościowy.

Należy podkreślić,  że ta światła idea narodziła się ze współpracy z Komendą Stołeczną Policji,  gdyż faktycznie podpisanie porozumienia w lipcu 2000 r. pomiędzy m.st. Warszawą a Komendantem Stołecznym Policji w sprawie budowy, wdrożenia i eksploatacji systemu monitoringu w Warszawie ostatecznie zaowocowało, że z  dniu 1 czerwca  2003 r. Zakład rozpoczął  działalność statutową.

Od początku działalności kluczowym partnerem współpracy dla Zakładu jest Komenda Stołeczna Policji.

W okresach późniejszych były podpisywane  porozumienia z innymi służbami  w zakresie współpracy na rzecz bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców.

Obsługiwany przez pracowników ZOSM  System monitoringu wizyjnego zapewnia całodobową obserwację i rejestrację obrazu miejsc objętych nadzorem kamer,

Zatem jak widzimy działalność naszego Zakładu przy współpracy z innymi służbami przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa miasta i jego mieszkańców.

Aktualnie posiadamy 18 centrów oglądowych, które obsługują 486 nowoczesnych kamer FULL HD,

Jednak początki nie były tak bogate gdyż do 2007 r. mieliśmy tylko 153 kamery w 13 dzielnicach Warszawy.

Zatem dopiero okres po 2007 r. przyniósł dla Zakładu znaczny rozwój nie tylko pod względem ilości obsługiwanych kamer, ale również pod względem  przejścia na systemy w pełni cyfrowe.

Działalność Zakładu była wielokrotnie wyróżniana poprzez przyznanie brązowego, srebrnego i złotego godła oraz perły w kategorii QI SERVICES – czyli za świadczenie usług najwyższej jakości w kategorii   Obsługa systemu teletransmisyjnego w obszarze bezpieczeństwa publicznego w Mieście Stołecznym Warszawa

W ciągu  20 – lecia działalności Zakładu operatorzy monitoringu wizyjnego zaobserwowali i przekazali służbom do realizacji ponad 220 tysięcy zdarzeń w tym 20 tysięcy przestępstw oraz 200 tysięcy wykroczeń.

Chciałbym zatem bardzo podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do rozwoju naszego Zakładu gdyż dzięki nim w naszym Mieście Warszawie możemy czuć się bezpieczniej gdyż bezkarność osób naruszających prawo jest coraz bardziej ograniczana.

 

 

 

 

Podziękowania dla pracowników Centrum Oglądowego Bemowo od Komendanta Rejonowego Policji insp. Jerzego Sztuca

 

Nagroda Złotego Godła Najwyższa Jakość QI 2019 za świadczoną usługę monitoringu wizyjnego poprzez Centra Oglądowe rozmieszczone na wszystkich 7 Komendach Rejonowych Policji, oraz Perły Jakości 2019 wręczanej dziewięciokrotnym Laureatom Programu, do grona których ZOSM w tym roku dołączył! dalej …

NIK o miejskim monitoringu wizyjnym

Przetargi Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu


Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został utworzony 1 kwietnia 2003 r. dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego, zapewniającego całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w stolicy. Zakład rozpoczął działalność 1 czerwca 2003 r. – jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną m.st. Warszawy.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu sprawuje Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.


Podstawowe zadania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu:

  • eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego,
  • współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo Miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobową obserwacją,
  • dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu

Skuteczność monitoringu wizyjnego w walce z przestępczością nie budzi żadnych wątpliwości. Zdaniem Policji monitoring jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do spadku przestępczości i poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepszą dyslokację patroli Policji.

W wielu przypadkach nasi pracownicy dostają osobiste podziękowania od Policji składane na ręce dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.