Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu (ZOSM) został utworzony na podstawie Uchwały Nr IX/101/2003 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 27 marca 2003 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) – Rada m. st. Warszawy utworzyła z dniem 1 kwietnia 2003 r. jednostkę budżetową m. st. Warszawy pod nazwą Zakład Obsługi Systemu Monitoringu.