komórki organizacyjne

Dyrektor Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu
Dariusz Polewany 

telefon sekretariat: 22 27 75 400

z- ca Dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu
Zbigniew Leszczyński
telefon sekretariat: 22 27 75 400

Dział Budżetowo – Księgowy
Główny Księgowy: Adam Żornaczuk, 22 27 75 443,
adam.zornaczuk@zosm.pl

Dział Kadr i Szkolenia
Naczelnik: Anna Krysiak, 22 27 75 438,
anna.krysiak@zosm.pl

Dział Wsparcia Zarządzania
Naczelnik: Bożena Stoma
bozena.stoma@zosm.pl

Dział Wsparcia Monitoringu Wizyjnego
Naczelnik: Jacek Łukomski, 22 443 01 83
jacek.lukomski@zosm.pl

Działy Operacyjne Monitoringu Wizyjnego
Naczelnicy:
Zdzisław Naumienko, 22 27 75 422, zdzislaw.naumienko@zosm.pl
Jerzy Mikołajczyk,
 22 27 75 421, jerzy.mikolajczyk@zosm.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Piotr Łukasik, 
tel. 22 443 01 87
iod@zosm.pl