Skargi i wnioski

Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków są przyjmowani w biurze Zakładu przy ul. Brackiej 18/15 przez wyznaczonego koordynatora w dni robocze, w godzinach od 9:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane proszone są o uprzednie umówienie się w Sekretariacie ZOSM (prosimy o podanie przedmiotu sprawy oraz imienia i nazwiska):

  • telefonicznie – 0 22 277 54 00 codziennie w godz. 8:00 – 16:00, lub
  • osobiście przy ul. Brackiej 18/15, sekretariat,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej – e-mail: kontakt@zosm.pl.