RODO

Administratorem Danych Osobowych jest

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 43/45.  Dyrektorem Zakładu jest Dariusz Polewany.

tel. 22 443 01 80 lub 22 27 75 400

Inspektorem Ochrony Danych jest

Piotr Łukasik
dane teleadresowe:
ul. Bracka 18/15
e-mail: iod@zosm.pl

 

Obowiązki IOD

  • informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom, w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,
  • monitorowanie zgodności organizacji z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym audyty, działania podnoszące świadomość, a także szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
  • współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Pracownicy     Kontrahent

Monitoring

Rekrutacja