RODO

Administratorem Danych Osobowych jest

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu z siedzibą w Warszawie przy ulicy Młynarskiej 43/45, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu – Dariusza Polewanego

tel. 22-443-01-80 lub 22-27-75-400

Inspektorem Ochrony Danych jest

dr inż. Grażyna Wójcik

Dane teleadresowe:

Młynarska 43/45

tel. 22-443-01-87

e-mail: iod@zosm.pl

Ewentualne pytania/skargi/uwagi/sugestie dotyczące przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na adres:

Inspektor Ochrony Danych ZOSM, ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa,

e-mail: iod@zosm.pl

 

Obowiązki IOD

  • informowanie i doradzanie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu, jak również ich pracownikom, w zakresie ich obowiązków wynikających z przepisów prawa o ochronie danych,
  • monitorowanie zgodności organizacji z wszystkimi przepisami prawa dotyczącego ochrony danych, w tym audyty, działania podnoszące świadomość, a także szkolenia dla personelu zajmującego się przetwarzaniem danych,
  • udzielanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania,
  • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla osób fizycznych składających wnioski i żądania dotyczące przetwarzania ich danych osobowych i wykonywania ich praw,
  • współpraca z organami ochrony danych i pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organów ochrony danych w kwestiach związanych z przetwarzaniem.

KLAUZULE INFORMACYJNE:

Pracownicy     Kontrahent

Monitoring

Rekrutacja