ZOSM

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu został utworzony 1 kwietnia 2003 r. dla obsługi systemu monitoringu wizyjnego, zapewniającego całodobową obserwację miejsc szczególnie zagrożonych w stolicy,  a rozpoczął działalność 1 czerwca 2003 r. Jest samodzielną jednostką budżetową i organizacyjną m.st. Warszawy.

Administratorem Systemu jest Zakład Obsługi Systemu Monitoringu.

Nadzór merytoryczny nad działalnością Zakładu sprawuje Stołeczne Centrum Bezpieczeństwa.

 

Plac Zamkowy

Podstawowe zadania Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu:

 • eksploatacja warszawskiego systemu monitoringu wizyjnego,
 • współpraca z jednostkami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo miasta w celu dostarczenia dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych zdarzeniach zaistniałych w rejonach objętych całodobową obserwacją,
 • dalsza rozbudowa i rozwój systemu monitoringu.

Skuteczność monitoringu wizyjnego w walce z przestępczością nie budzi żadnych wątpliwości. Zdaniem Policji monitoring jest jednym z narzędzi, które przyczyniają się do spadku przestępczości i poprawy bezpieczeństwa. Pozwala również na lepszą dyslokację patroli Policji.

W wielu przypadkach nasi pracownicy dostają osobiste podziękowania od Policji składane na ręce dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu.

W skład wybudowanego w trzech etapach Systemu Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy wchodzi:

 • 18 Centrów Oglądowych zlokalizowanych na terenie Komend Rejonowych Policji i Komisariatów Policji (w tym jedno centrum na ul. Młynarskiej), wyposażonych w sprzęt umożliwiający obserwację przez operatorów obrazu z kamer i rejestrację tych obrazów. Informacja o zaobserwowanych zdarzeniach przekazywana jest do oficera dyżurnego Policji, który podejmuje odpowiednie działania operacyjne.
 • Stołeczne Stanowisko Kierowania (SSK) zlokalizowane w Komendzie Stołecznej Policji, posiadające możliwości przeglądu obrazu z kamer z całego miasta, przejęcie sterowania oraz umożliwiające administrowanie Systemem,
 • Stanowisko nadzoru technicznego nad Systemem Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy, działające 24 godziny na dobę w systemie ciągłym, posiadające również możliwość oglądu obrazu z kamer z całego miasta, przejęcie sterowania oraz umożliwiające administrowanie Systemem,
 • 488 kamer wizyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zainstalowane w 18 dzielnicach Warszawy: Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Ursynów, Białołęka, Targówek, Wilanów, Ursus, Włochy, Rembertów, Wesoła i Wawer. Kamery umieszczone są w różnych miejscach miasta, tak aby zapewnić maksymalną kontrolę oraz bezpieczeństwo. Każda z grup kamer nadzorowana i sterowana z Centrów Oglądowych podlega pod teren właściwego Komisariatu lub Komendy Rejonowej Policji.

 

Monitoring wizyjny miejsc szczególnie zagrożonych ma na celu:

 • szybkie uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym o zaistniałej w danym miejscu sytuacji,
 • uruchomienie reakcji służb odpowiednich do zdarzenia oraz koordynacja ich wspólnych działań,
 • rejestrowanie przebiegu zachodzących zdarzeń,
 • wykorzystanie zarejestrowanego materiału w późniejszych działaniach o charakterze procesowym.

Podstawowym celem działania Centrów Oglądowych jest dostarczenie Policji szybkiej i dokładnej informacji o przestępstwach, wykroczeniach i innych wydarzeniach zaistniałych w rejonie objętym monitoringiem.

W Systemie Monitoringu Wizyjnego rejestrowane jest około prawie 8 tys. zdarzeń w ciągu roku.

Dzięki systemowi obserwacyjnemu obywatele, którzy dopuszczają się wykroczeń, przestępstw nie mogą czuć się bezkarni. Szybka reakcja Policji czy Straży Miejskiej poprawia statystyki bezpieczeństwa i wpływa na poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców jak i przyjezdnych.

Współpraca z służbami porządkowymi miasta Warszawy jest wciąż dopracowywana wraz z rozwojem sytemu, pojawianiem się nowych przypadków wykroczeń i przestępstw, a także wraz z poprawą kwalifikacji pracowników.