druki do pobrania

Udostępnienie zapisu z systemu monitoringu wizyjnego

Dane zarejestrowane w ramach monitoringu wizyjnego nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostępnianiu na podstawie przepisów ustawy o informacji publicznej.

Zapis z sytemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku za zgodą Dyrektora ZOSM.

Z uwagi na brak technicznych możliwości do zanonimizowania wizerunku osób zarejestrowanych w systemie monitoringu, ze względu na ochronę praw osób trzecich, nie udostępnia się zarejestrowanych obrazów oraz nie umożliwia się do nich wglądu osobom fizycznym, o ile osoba wnioskująca nie została zarejestrowana bez obecności innych osób.

Wniosek o udostępnienie zapisu systemu monitoringu wizyjnego dla instytucji do pobrania poniżej.

link do wniosku

 

Zabezpieczenie nagrań 

Osoba zainteresowana zabezpieczeniem zapisu z monitoringu wizyjnego na potrzeby przyszłego bądź trwającego postępowania może zwrócić się z pisemnym wnioskiem o zabezpieczenie przed nadpisaniem lub o sporządzenie kopii nagrania, wskazując dokładną datę, a także czas i miejsce zdarzenia.

Po otrzymaniu wniosku o zabezpieczenie zapisu będzie on dostępny przez 90 dni od zdarzenia.

W przypadku przedłużającego się postępowania, osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel może zwrócić się o przedłużenie okresu zabezpieczenia danych.

Informujemy, że ZOSM nie świadczy usług przeglądania zapisów, ani wydawania ocen na temat nagrań. Jeśli zdarzenie miało miejsce w ściśle określonym przedziale czasowym (do kilku minut) możemy zweryfikować, czy zostało zarejestrowane.

Obserwowanie – Zabezpieczanie – Udostępnianie uprawnionym organom to nasza domena.

Wniosek o zabezpieczenie zapisu z monitoringu wizyjnego do pobrania poniżej.

link do wniosku

Podpisany i zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: kontakt@zosm.pl