Kontrola

W związku z art 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) Zakład Obsługi Systemu Monitoringu informuje, że w roku 2012 nie był kontrolowany, jak również nie przeprowadzał żadnych kontroli.

W związku z art 6 ust. 4 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm.) Zakład Obsługi Systemu Monitoringu informuje, że w roku 2013 był kontrolowany przez Najwyższą Izbę Kontroli w dniach od 25 marca do 17 maja. Przeprowadzona była również kontrola Zamówień Publicznych przez Biuro Kontroli Urzędu Miasta w dniach od 15 kwietnia do 10 maja.