Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu na 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENT


Numer ogłoszenia: 587499-N-2020; data zamieszczenia 21-09-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 


Numer ogłoszenia: 585180-N-2020; data zamieszczenia 15-09-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 


Numer ogłoszenia: 573792-N-2020; data zamieszczenia 12-08-2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 26.08.2020

Informacja o wyborze. Zamieszczono 26.08.2020


Numer ogłoszenia: 603239-N-2019; data zamieszczenia 27-09-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 14.10.2019

Informacja o wyborze. Zamieszczono 14.10.2019


Numer ogłoszenia: 561264-N-2019; data zamieszczenia 14-06-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 25.06.2019

Informacja o wyborze. Zamieszczono 25.06.2019

 


Numer ogłoszenia: 559247-N-2019; data zamieszczenia 11-06-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 25.06.2019

Informacja o wyborze. Zamieszczono 25.06.2019

 


Numer ogłoszenia: 653146-N-2018; data zamieszczenia 26-11-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 05.12.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 05.12.2018

 


Numer ogłoszenia: 649889-N-2018; data zamieszczenia 19-11-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 05.12.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 05.12.2018

 


 

Numer ogłoszenia: 634612-N-2018; data zamieszczenia 10-10-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

*

Informacja zamawiającego

Informacja o wyborze. Zamieszczono 19.10.2018


Numer ogłoszenia: 606817-N-2018; data zamieszczenia 21-08-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

*

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 30.08.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 30.08.2018


Numer ogłoszenia: 584283-N-2018; data zamieszczenia 06-07-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Numer ogłoszenia: 571798-N-2018; data zamieszczenia 12-06-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 21.06.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 21.06.2018

Numer ogłoszenia: 544339-N-2018; data zamieszczenia 12-04-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 16.04.2018

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 24.04.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 24.04.2018

Numer ogłoszenia: 531087-N-2018; data zamieszczenia 14-03-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 23.03.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 23.03.2018