Struktura organizacyjna

W skład Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrektor 

 telefon sekretariat

22 27 75 400, 22 443-01-80 

2) Dział Organizacyjno – Administracyjny

Naczelnik Marek Magowski 22 27 75 431 marek.magowski@zosm.pl

3) Dział Techniczny

Naczelnik Jacek Łukomski 022 443-01-83 jacek.lukomski@zosm.pl

4) Działy Operacyjne

Naczelnicy: 

Zdzisław Naumienko 22 27 75 422 zdzislaw.naumienko@zosm.pl 

Jerzy Mikołajczyk 22 27 75 421 jerzy.mikolajczyk@zosm.pl 

5) Dział Kadr i Szkolenia

kontakt 22 27 75 436 ,22 27 75 435, 22 27 75 437

6) Dział Budżetowo – Księgowy

Główny Księgowy Adam Żornaczuk 22 27 75 443
Tel.kom. 692153954 adam.zornaczuk@zosm.pl

7) Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Realizacji Zakupów

Piotr Łukasik 22 443-01-87 piotr.lukasik@zosm.pl

8) Samodzielne stanowisko ds. koordynacji służb wspomagających działanie systemu oraz usuwania awarii

Patryk Tarnowski 22 443-01-86 patryk.tarnowski@zosm.pl

9) Inspektor ochrony danych iod@zosm.pl