Struktura organizacyjna

W skład Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

sekretariat 22-443-01-80 ,  kontakt@zosm.pl

p.o. Dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitorgu

Zbigniew Leszczyński
telefon sekretariat 22 27 75 400

z- ca p.o. Dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitorgu

Dariusz Polewany

telefon sekretariat 22 27 75 400

 

2) Dział Organizacyjno – Administracyjny
Naczelnik Marek Magowski 22 27 75 431, marek.magowski@zosm.pl

3) Dział Techniczny

Naczelnik Jacek Łukomski 22 443 01 83, jacek.lukomski@zosm.pl

4) Działy Operacyjne

Naczelnicy:
Zdzisław Naumienko 22 27 75 422,  zdzislaw.naumienko@zosm.pl
Jerzy Mikołajczyk
 22 27 75 421,  jerzy.mikolajczyk@zosm.pl

5) Dział Kadr i Szkolenia
kontakt 22 27 75 436, 22 27 75 437, 22 27 75 435

6) Dział Budżetowo – Księgowy
Główny Księgowy Adam Żornaczuk 22 27 75 443
kom. 692 153 954 adam.zornaczuk@zosm.pl

7) Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Realizacji Zakupów
Piotr Łukasik 22 443 01 87 piotr.lukasik@zosm.pl

8) Inspektor ochrony danych iod@zosm.pl

 

kontakt mail: kontakt@zosm.pl