Struktura organizacyjna

W skład Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dyrektor Jacek Gniadek telefon sekretariat 022 827-53-31, 022 443-01-80 jacek.gniadek@zosm.pl

2) Dział Organizacyjno – Administracyjny

Naczelnik Marek Magowski 22 827-53-31 wew. 111 marek.magowski@zosm.pl

3) Dział Techniczny

Naczelnik Jacek Łukomski 022 443-01-83 jacek.lukomski@zosm.pl

4) Działy Operacyjne

Naczelnicy: 

Zdzisław Naumienko 22 827-53-31 wew. 162 zdzislaw.naumienko@zosm.pl 

Jerzy Mikołajczyk 22 827-53-31 wew. 161 jerzy.mikolajczyk@zosm.pl 

5) Dział Kadr i Szkolenia

kontakt 22 827-53-31 wew. 153, 154

6) Dział Budżetowo – Księgowy

p.o. Głównego Księgowego Adam Żornaczuk 022 827-53-31 wew. 143
Tel.kom. 692153954 adam.zornaczuk@zosm.pl

7) Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Realizacji Zakupów

Piotr Łukasik 022 443-01-87 piotr.lukasik@zosm.pl

8) Samodzielne stanowisko ds. koordynacji służb wspomagających działanie systemu oraz usuwania awarii

Patryk Tarnowski 022 443-01-86 patryk.tarnowski@zosm.pl

9) Inspektor ochrony danych iod@zosm.pl