prasa

 

Szanowny Panie Dyrektorze!

Dziękujemy za Pana aktywny udział w Europejskim Forum Biznesu 2019. Gratulujemy zdobytego Złotego Godła Najwyższa Jakość QI 2019 za świadczoną usługę monitoringu wizyjnego poprzez Centra Oglądowe rozmieszczone na wszystkich 7 Komendach Rejonowych Policji, oraz Perły Jakości 2019 wręczanej dziewięciokrotnym Laureatom Programu, do grona których ZOSM w tym roku dołączył!
Mamy nadzieję, że nagrody przyczynią się do dalszego budowania pozytywnego wizerunku warszawskiego Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu jako instytucji rzetelnej, innowacyjnej, stawiającego na czytelną politykę jakości i wysokie standardy zarządzania.

 

W imieniu organizatora Europejskiego Forum Biznesu, a także swoim własnym, pragnę serdecznie podziękować za Pana aktywny udział w tym wydarzeniu. Wierzymy, Forum stało się okazją do inspirującej wymiany myśli i poglądów oraz lepszego poznania uwarunkowań, w jakich dziś funkcjonują podmioty gospodarcze i instytucje w Polsce i innych krajach Europy i świata, i że będzie to inspiracją do wdrażania wielu pomysłów, innowacyjnych rozwiązań i doskonalenia wdrożonych standardów, na rzecz budowania i wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

To, że był Pan z nami wraz ze swoimi współpracownikami w tym ważnym dniu, jest dla nas zaszczytem i radością, mamy nadzieję, że nasza współpraca z ZOSM i z Panem osobiście, będzie kontynuowana.
Wyrazy szacunku i pozdrowienia dla Pana i całego Zespołu Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu w Warszawie.

Z wyrazami szacunku,
red. Jacek Kozioł

Forum Biznesu, Biznes Trendy
ForumBiznesu.pl
NajwyzszaJakoscQI
SpolecznieOdpowiedzialni.info
DobraMarka.eu
Facebook.ForumBiznesu

 

 

 

 

 

Poniżej artykuł zamieszczony na łamach Najwyższa Jakość Quality International :

http://forumbiznesu.pl/index.php?strona=10&id_kat=10105&punkty_ok=10105

Europejskie Forum Biznesu 2019

 

Pod hasłem „Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa przedsiębiorstw, instytucji i gmin” w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Biznesu 2019.

 

Wydarzenie zwieńczyło tegoroczną, XIII edycję Programu Najwyższa Jakość Quality International. Podczas Forum odbyło się sześć debat poświęconych różnym obszarom bezpieczeństwa w organizacjach.

 

Poznaliśmy także Laureatów Programu Najwyższa Jakość QI 2019 oraz Liderzy Społecznej Odpowiedzialności 2019 – Dobra Firma / Dobry Pracodawca / Eko Firma. Wręczone zostały także Perły QI 2019, Złote Perły QI 2019 oraz Diamenty QI 2019.

foto_laureaci_perel_941

  Laureaci Pereł QI 2019, Złotych Pereł QI 2019 oraz Diamentów QI 2019
 

Postęp cywilizacyjny, rozwój techniki, globalizacja i migracja niosą zmiany oraz pojawianie się nowych zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa, które charakteryzują się nieprzewidywalnością, gwałtownością, wielowymiarowością, zmiennością oraz przenikaniem się. Dotyczą wszystkich dziedzin społeczno-gospodarczych, a ich konsekwencje mogą negatywnie wpływać na zdrowie, życie, infrastrukturę, dobra materialne, destabilizację gospodarczą firm, instytucji, gmin i kraju (także w ujęciu politycznym). Ważnym jest nieustanne dostosowywanie się do zmieniających się uwarunkowań w zakresie bezpieczeństwa poprzez doskonalenie już funkcjonujących systemów, czy budowę nowych.

 

Tematem Europejskiego Forum Biznesu było przybliżenie różnych obszarów, wyzwań i celów w zakresie bezpieczeństwa, odnoszącego się do przedsiębiorstw, instytucji i gmin, a w efekcie całego kraju i innych państw Europy. Celem Forum była wymiana poglądów i doświadczeń w powyższym zakresie w formie debaty dotyczącej obecnych uwarunkowań, zagrożeń, szans i wyzwań środowiska bezpieczeństwa.

 

Zagadnienia Europejskiego Forum Biznesu 2019:

 

– Zarządzanie w organizacji: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji i systemami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo (przedsiębiorstwo, instytucja, gmina – wspólne cele, płaszczyzny współpracy, doskonalenie). Bezpieczeństwo produkcji, produktu i usługi

– Gospodarka komunalna: Bezpieczeństwo energetyczne

– Zdrowie: Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społeczeństwa

– Finanse: Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne

– CSR: Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w sporcie

 

Uroczystego otwarcia Forum dokonali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, Bogumił Sobula, Wiceprezydent Katowic, który w swoim wystąpieniu odniósł się do zagadnień zarządzania jakością i bezpieczeństwem w mieście, oraz prof. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International.

 

foto_b_sobula_682_01

Bogumil Sobula, Wiceprezydent Katowic

foto_t_sikora_885_01

Prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

foro_panel_inauguracyjny_888

Od lewej: Joanna Skwarek, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego, Pełnomocnik Prezesa PKN ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Polski Komitet Normalizacyjny; Paweł Drab, Prezes Zarządu Lean-Tech Sp. z o.o.; dr inż. Andrzej Czapczuk, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny F.B.I. TASBUD S.A.; dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej – moderator dyskusji „Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji”

 

W panelu inauguracyjnym „Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji” eksperci odnieśli się m.in. do zagadnień roli zarządzania bezpieczeństwem, roli normalizacji w budowaniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa organizacji i bezpieczeństwa powszechnego, określenia ogólnej polityki kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników, a także zapobieganiu i przewidywaniu niebezpieczeństw w pracy. Dyskusję prowadził dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, Przewodniczący Rady Programowej Europejskiego Forum Biznesu.

 

foto_panel_lotniczy2_1248_01

 Panel nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa i szansą na gospodarczy rozwój regionu

 

W debacie, której partnerem merytorycznym była Politechnia Śląska „Nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa i szansą na gospodarczy rozwój regionu”, udział wzięli m.in. prof. dr inż. Bogusław Łazarz, Prorektor Politechniki Śląskiej, Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego, prof. dr hab. Piotr Niedzielski z Uniwersytetu Szczecińskiego.

   

„Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne”, było tematem debaty, którą prowadził Bartosz Kublik, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej, który z Piotrem Gertychem, Dyrektorem Generalnym firmy PartGroup oraz  Piotrem Ziętarą, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. dyskutował m.in. o tym czym jest bezpieczeństwo finansowe definiowane jako zdolność do pozyskania środków pieniężnych, bezpieczeństwo funkcjonowania i szansa na stabilny rozwój podmiotu z perspektywy sektora finansowego i przedsiębiorstwa. Była też mowa o tym jak zapewnić bezpieczeństwo inwestycji.

 

foto_sala_888

 

Podczas Forum sporo miejsca poświęcono także zagadnieniom z zakresu odpowiedzialności społecznej. W debacie „CSR jako płaszczyzna współpracy między biznesem a sportem” zwracano uwagę na pojęcie CSR-u jako elementu w rozwoju lokalnej społeczności, sponsoringu sportowego jako formy utożsamiania się firmy z regionem, czy działaniach polskich przedsiębiorców z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego w sporcie w kraju i za granicą.

 

01_583

 Od lewej: Janusz Cieślak, Prezes Zarządu MetalErg Sp. z o.o.; Grażyna Żarlicka, auditor systemu zarządzania środowiskowego, audytor energetyczny;
Dariusz Bliźniak, Wiceprezesa spółki TRMEW Obrót

 

Z kolei podczas debaty „Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw i regionów” z udziałem m.in. Dariusza Bliźniaka, Wiceprezesa spółki TRMEW Obrót mowa była m.in. o tym dlaczego i w jaki sposób podmioty powinny samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne? Odnawialne (alternatywne) źródła energii i kogeneracja – atuty, a kontrowersje, czy roli audytów i certyfikacji systemów energetycznych. W debacie uczestniczyli także mgr inż. Grażyna Żarlicka, auditor systemu zarządzania środowiskowego, auditor energetyczny oraz Janusz Cieślak, Prezes Zarządu MetalErg Sp. z o.o.

 

foro_a_sosnierz_1122

 

Poseł Andrzej Sośnierz, były europoseł i były dyrektor Narodowego Funduszu Zdrowia był jednym z uczestników debaty poświęconej „Ochronie zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społecznego”. Eksperci omawiali m.in. zagadnienia bezpieczeństwa produkcji i produktu dla zdrowia, badań nad wdrażaniem produktu do obiegu społecznego, nowych rozwiązaniach w systemie ochrony zdrowia, zagrożeniach i korzyściach, a także roli normalizacji w ochronie zdrowia.

 

foto_panel_medyczny_1180 

Panel „Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społecznego”. Od lewej: Andrzej Sośnierz, poseł na Sejm RP, były europoseł, były Prezes Śląskiej Regionalnej Kasy Chorych i Narodowego Funduszu Zdrowia; Natalia Walas-Marcinek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Curtis Heath Caps Sp. z o.o.; Marta Krejpowicz, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny, Polski Komitet Normalizacyjny, Zenon Czaja (moderator), Dyrektor Curtis Health Caps Sp. z o.o.

 

 

***

03_634

Europejskie Forum Biznesu jest wydarzeniem wieńczącym doroczną edycję ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International. To największy i najbardziej prestiżowy ogólnopolski program ponadbranżowy, promujący jakość, który skupia grono przedsiębiorców,  instytucji i samorządów z całego kraju. Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie i uhonorowanie Godłem QI tych podmiotów, które przykładają dużą wagę do utrzymywania wysokich standardów w zakresie jakości. Zwieńczeniem XIII edycji Programu Najwyższa Jakość QI była uroczysta Gala, podczas której Laureaci odebrali przyznane im Godła QI oraz statuetki.


Od lat Programowi patronują Instytucje:
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polski Komitet Normalizacyjny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

 

Laureaci są wyłaniani w trzech kategoriach: QI Product – produkt najwyższej jakości, QI Services – usługi najwyższej jakości, QI order – zarządzanie najwyższej jakości i ponadto w czterech grupach w zależności od wielkości zatrudnienia (mikro, małe, średnie i duże).

 

***

 

Europejskie Forum Biznesu 2019

Najwyższa Jakość Quality International 2019

26 listopada 2019 r.

Vienna House Easy ul. Sokolska 24, 40-086 Katowice

 

Oblicza, wyzwania i cele w zakresie bezpieczeństwa
przedsiębiorstw, instytucji i gmin

 

foto_statuetki_888_01

 

 

Panel inauguracyjny „Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji”

 

 

– Rola zarządzania bezpieczeństwem

– Rola normalizacji w budowaniu rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa organizacji i bezpieczeństwa powszechnego

– Określenie ogólnej polityki kierownictwa firmy w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników

– Jak zapobiegać i przewidywać niebezpieczeństwa w pracy? (zastępowanie niebezpiecznych technologii, maszyn, urządzeń, surowców bardziej bezpiecznymi, stosowanie w produkowanych urządzeniach przyjaznych pracownikom paneli obsługowych)

 

„Nowoczesne kształcenie lotnicze odpowiedzią na wyzwania bezpieczeństwa i szansą na gospodarczy rozwój regionu”

– prof. dr inż. Bogusław Łazarz, Prorektor Politechniki Śląskiej
Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego
– prof. dr hab. Piotr Niedzielski, Uniwersytet Szczeciński
– gen. bryg. pil. (R), dr inż. Ryszard Hać, prof. LAW, były Komendant WSOSP
– płk dr inż. pil. Konrad Madej, Szef Szkolenia Lotniczego 4 Skrzydła Szkolnego Sił Powietrznych RP
– dr hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej Jarosław Kozuba

 

„Bezpieczeństwo finansowe, bezpieczeństwo inwestycyjne”

– Bezpieczeństwo finansowe jako zdolność do pozyskania środków pieniężnych, bezpieczeństwo funkcjonowania i szansa na stabilny rozwój podmiotu z perspektywy sektora finansowego i przedsiębiorstwa

– Jak zapewnić bezpieczeństwo inwestycji? Modele i formy bezpiecznego finansowania inwestycji w Polsce

– Czy sektor bankowy chętnie finansuje innowacyjne projekty? – atuty, szanse, zagrożenia

 

„CSR jako płaszczyzna współpracy między biznesem a sportem”

– CSR jako element w rozwoju lokalnej społeczności

– Sponsoring sportowy jako forma utożsamiania się firmy z regionem

– Działania polskich przedsiębiorców z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego w sporcie w kraju i za granicą

 

„Bezpieczeństwo energetyczne przedsiębiorstw i regionów”

– Dlaczego i w jaki sposób podmioty powinny samodzielnie zadbać o swoje bezpieczeństwo energetyczne?

– Odnawialne (alternatywne) źródła energii i kogeneracja – atuty, a kontrowersje

– Rola audytów i certyfikacji systemów energetycznych

– Co dalej z OZE? Subsydiowanie, kierunki rozwoju

   

„Ochrona zdrowia w aspekcie bezpieczeństwa społecznego”

– Bezpieczeństwo produkcji i produktu dla zdrowia. Badania nad wdrażaniem produktu do obiegu społecznego

– Nowe rozwiązania w systemie ochrony zdrowia, zagrożenia i korzyści

– Rola normalizacji w ochronie zdrowia

Monitoring to konieczność

poniżej rozmowa Jacka Gniadka Dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu zamieszczona na łamach Forum Biznesu    http://forumbiznesu.pl/monitoring_to_koniecznosc-s10-k10058.html :

 

_dsc1355_1_852_02

 

Od maja zeszłego roku, w związku z wprowadzeniem przepisów dotyczących RODO, jako Zakład funkcjonujecie Państwo w nowej formalno-prawnej rzeczywistości?

 

Wprowadzenie w dniu 25 maja 2018 r. przepisów unijnego rozporządzenia RODO dotyczącego ochrony danych osobowych miało na celu uporządkowanie wielu spraw związanych z ochroną prywatności obywateli.  Wdrożenie tej regulacji wprowadziło początkowo wiele zamieszania, obaw (możliwe wysokie kary itp.) oraz wątpliwości. Byli tacy, którzy twierdzili, że w świetle nowych przepisów RODO i znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych, istnienie monitoringu miejskiego w dotychczasowym kształcie nie będzie możliwe. Do dziś możemy spotkać się z nieprawidłową interpretacją tych przepisów w różnych aspektach działalności publicznej, gospodarczej itp. Szczęśliwie przed wejściem rozporządzenia RODO ustawodawca znowelizował przepisy ustawy o ochronie danych osobowych i ustawę o samorządzie gminnym gdzie wprost wpisano zapis o uprawnieniach gmin do budowy systemów monitoringu i monitorowania przestrzeni publicznej ze względów poprawy bezpieczeństwa. Monitoring przestrzeni publicznej Warszawy prowadzony przez 24 godziny na dobę jest niezbędny dla bezpieczeństwa mieszkańców, ochrony mienia, zapobiegania dewastacjom a także ochrony miejsc związanych z historią i kulturą. Funkcjonując w ten sposób monitoring realizuje część zadań miasta wynikających z ustawy o samorządach gminnych.  Niezmiennie jest także istotnym narzędziem wspomagającym pracę policji stanowiąc jej swoiste oczy pomocne do efektywnego dokumentowania i przeciwdziałania przestępczości w miejscach gdzie w danej chwili nie ma załóg policyjnych, a prawidłowo zarejestrowany materiał wideo, zgodnie z wymogami prawno-technicznymi stanowi niepodważalny dowód przed sądem. Zagrożenie odnośnie niekontrolowanego wypływu danych osobowych w postaci zarejestrowanych nagrań wideo w przypadku działalności Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu jest bliskie zeru. Od początku istnienia Zakładu zadbano o odpowiednie zabezpieczenia i procedury a materiał wideo był chroniony hasłem i dostępny dla uprawnionych osób tj. pracowników Policji i innych organów ścigania. Zgodnie z podpisanym porozumieniem pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Komendantem Stołecznym Policji z 2004 r. materiał nagrany przez miejskich operatorów stanowi własność policji a więc formacji, którą ustawa uprawnia w razie potrzeby, do jego wykorzystania do czynności operacyjno-rozpoznawczych. Po wejściu rozporządzenia RODO musieliśmy jeszcze dopracować i uszczegółowić obowiązujące porozumienie z Policją, jak również formalno-prawne aspekty administrowania systemem i dostępem do sygnału. Korzystanie z nagranego materiału jest mocno reglamentowane, ograniczone do ściśle określonych podmiotów wykonujących pracę operacyjną a każdorazowe wejście do archiwum przez uprawnione osoby jest także rejestrowane w systemie. Dlatego też nadal pozostaje aktualne twierdzenie, że „człowiek niewchodzący w konflikt z prawem pozostaje do końca anonimowy nawet dla Policji i niczego nie musi się obawiać”.

Cały czas unowocześniacie i rozwijacie Państwo monitoring.

To prawda. Po etapie cyfryzacji zakończonym w ubiegłym roku poszukujemy nowych ścieżek rozwoju i optymalizacji pracy systemu oraz operatorów miejskiego monitoringu. Stały rozwój techniczny pozwala na poprawianie jakości obrazu oraz efektywności monitorowania. Kamery i urządzenia towarzyszące są coraz doskonalsze, jednak nie wszystkie nowoczesne rozwiązania da się zastosować w warunkach miejskich. Stąd też konieczność testowania różnych rozwiązań przez Dział Techniczny w celu sprawdzenia przydatności nowych rozwiązań i rozważne decydowanie się na zakup tylko najlepszych technologii. Nasze oczekiwania kierujemy w stronę rozwiązań wspierających pracę operatorów takich jak inteligentna analiza obrazu z wykorzystaniem sieci neuronowych i uczeniem maszynowym w celu detekcji niebezpiecznych zachowań typu bójka, malowanie graffiti itp. Na bazie dotychczasowych doświadczeń planujemy w miarę możliwości doposażenie punktów kamerowych z kamerami obrotowymi PTZ w kamery stacjonarne lub multisensorowe tak, aby monitorować obraz w zakresie 360 st.

Powiedzmy o czekających Państwa zmianach i wyzwaniach.

Zakład w czasie swojej 16 letniej działalności zawsze dbał o rozwój techniczny oraz wykorzystanie najnowszych rozwiązań dostępnych w dziedzinie monitoringu wizyjnego. Wyspecjalizowany Dział Techniczny Zakładu posiada rozległe kontakty z producentami sprzętu wizyjnego i urządzeń sieciowych. Często dostajemy do testowania najnowsze rozwiązania, przeprowadzamy praktyczne sprawdzanie sprzętu, przy współpracy z naszymi operatorami. Patrząc obiektywnie na monitoring wizyjny musimy wziąć pod uwagę kilka aspektów związanych z taką działalnością. Przede wszystkim cel, jaki spodziewamy się osiągnąć, możliwości finansowe i związane z nimi możliwości i osiągnięcia techniczne, ale z drugiej strony zapewnić ścisłą kontrolę dostępności i wykorzystania materiałów w taki sposób pozyskanych.  W najbliższym czasie obszarami naszych zainteresowań z możliwością ewentualnych wdrożeń będą następujące zagadnienia:

1. Kamery zintegrowane stacjonarne i obrotowa w jednej obudowie – Nowością na rynku monitoringu wizyjnego są kamery typu UFO, które zaczęliśmy testować w tym roku. Budowa ich przypomina latający spodek UFO. Dół kamery jest wyposażony w moduł obrotowy, natomiast dookoła umieszczone są cztery kamery stacjonarne umożliwiające nagrywanie obrazu 360 stopni. Zatem w monitorowanej przestrzeni nie da się nie zarejestrować zdarzenia, w przypadku obserwacji przez kamerę obrotową innego fragmentu obszaru będącego w zasięgu tej kamery. W 2020r. planujemy zamontowanie w wybranych lokalizacjach kilka kamer typu UFO.

2. Analityka – W latach 2019 – 2020 planujemy przetestowanie analityki obrazu z kamer w warunkach miejskich (np. zliczanie obiektów, osób, pojazdów, momentu przekraczania wyznaczonej linii, detekcję ruchu, kontrolę przepustowości przejść). Do tej pory nie było rozwiązań umożliwiających analitykę obrazu przy zastosowaniu kamery obrotowej. Po wprowadzeniu do systemu kamer stacjonarnych, w niektórych wybranych lokalizacjach uruchomimy instalację testową takich rozwiązań. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że do niektórych zastosowań analityka się niestety nie nadaje i jej uruchomienie jest co najmniej niewskazane. Należy o tym pamiętać i dobrze dobierać rozwiązania do konkretnych zagrożeń i panujących warunków, aby analityka nie generowała dużej ilości fałszywych alarmów w konsekwencji utrudniając a nie wspomagając pracę operatorów.

3. Zdalny dostęp do kamer monitoringu miejskiego – Zakład zamierza uruchomić licencje umożliwiające zdalny dostęp do platformy cyfrowej Genetec Security Center. Dostęp umożliwi podgląd kamer na przenośnym urządzeniu (smartfon, tablet), jednocześnie urządzenie może spełniać funkcje kamery z możliwością podglądu obrazu na platformie Genetec. W pierwszej fazie planujemy udostępnienie takiej mobilnej aplikacji dla Prezydenta m.st. Warszawy oraz dyrektora Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i innych uprawnionych osób, która umożliwi bieżący podgląd na przebieg uroczystości i imprez masowych odbywających się w zasięgu kamer monitoringu miejskiego.

4. Zastąpienie kamery obrotowej przez jedną lub dwie kamery stacjonarne – Taka potrzeba wynika po pierwsze ze zmieniającej się topografii przestępczości i jej charakteru, wtedy, gdy kamera przestała przynosić wymierne rezultaty albo nastąpiła w wyniku przebudowy ulic zupełna zmiana infrastruktury miasta w tym miejscu. W takim przypadku często kamera obrotowa staje się zbędna, ponieważ ma zawężony obszar do monitorowania. W takiej sytuacji powstała koncepcja zdemontowania kamery obrotowej, a na jej miejsce zamontowanie jednej lub dwóch kamer stacjonarnych, oczywiście z rejestracją obrazu. W żadnym przypadku nie zlikwidujemy punktu kamerowego, ponieważ spełnia on w dalszym ciągu swoją funkcję prewencyjną. Zakład nie raz spotkał się z protestami mieszkańców, gdy jakaś kamera była demontowana z powodu przebudowy ulic lub remontu budynku, na którym była zamontowana.

5. Monitoring miejsc istotnych dla Miasta – Proponujemy w najbliższym możliwym czasie poszerzenie efektywności systemu o objęcie monitoringiem miejsc szczególnie ważnych dla historii, kultury i społecznego wymiaru m.st. Warszawy. Dodana funkcja systemu umożliwi przeciwdziałanie i potencjalne wykrycie sprawców zdarzeń związanych z dewastacją, profanacją i niszczeniem takich obiektów jak pomniki, cmentarze, obiekty kultury narodowej czy obiekty użyteczności publicznej. Przy monitorowaniu tego rodzaju obiektów zamierzamy wykorzystać kamery stacjonarne, co umożliwi przetestowanie możliwości zastosowania analityki obrazu (przekraczania wyznaczonej linii, detekcja ruchu) wspomagającej istotnie pracę operatorów centrów oglądowych.

6. Kamery mobilne – Chcemy też wykorzystywać kamery mobilne montowane czasowo na okres trwania jakiegoś zdarzenia, demonstracji czy przewidywanego zagrożenia. Po zrealizowaniu swojego zadania zostaną przeniesione w inne wyznaczane miejsce.

A czym sam Zakład, jego struktura, będą się w najbliższym czasie zmieniać?

Kierując warszawskim miejskim monitoringiem wizyjnym dostrzegamy potrzeby zmian w funkcjonowaniu Zakładu, organizacji pracy operatorów monitoringu, możliwości działania kamery bez czynnika osobowego (tylko do rejestracji), możliwości wykorzystania aplikacji wspomagających pracę operatorów.  Realizując cel, dla którego Zakład został utworzony musimy wziąć pod uwagę oczekiwania mieszkańców i różnych organizacji społecznych zainteresowanych ładem i porządkiem w mieście. Mając na uwadze obecne uwarunkowania, przeprowadzone analizy oraz trendy wynikające z prowadzonej polityki ekonomicznej dotyczącej samorządów musimy poszukiwać ciągle nowych rozwiązań technicznych, Ja, jako Dyrektor Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu poszukując nowych rozwiązań i technologii, optymalizując pracę operatorów i całego systemu liczę, że te działania spotkają się z aprobatą mieszkańców i władz miasta, a także pozwolą obniżać koszty instalacji i eksploatacji kamer, bez obniżania czynnika efektywności i jakości.

Rozmawiał: Tomasz Popławski