organizacja

sekretariat 22 27 75 400 ,  kontakt@zosm.pl

Dyrektor Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Dariusz Polewany 

telefon sekretariat 22 27 75 400

z- ca Dyrektora Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu

Zbigniew Leszczyński
telefon sekretariat 22 27 75 400

2) Dział Wsparcia Zarządzania
Naczelnik: Bożena Stoma, bozena.stoma@zosm.pl

3) Dział Wsparcia Monitoringu Wizyjnego

Naczelnik: Jacek Łukomski, 22 443 01 83, jacek.lukomski@zosm.pl

4) Działy Operacyjne Monitoringu Wizyjnego

Naczelnicy:
Zdzisław Naumienko, 22 27 75 422,  zdzislaw.naumienko@zosm.pl
Jerzy Mikołajczyk,
 22 27 75 421,  jerzy.mikolajczyk@zosm.pl

5) Dział Kadr i Szkolenia

Naczelnik: Anna Krysiak, 22 27 75 438,
kontakt , 22 27 75 437, 22 27 75 435

6) Dział Budżetowo – Księgowy
Główny Księgowy: Adam Żornaczuk, 22 27 75 443,
adam.zornaczuk@zosm.pl

7) Inspektor Ochrony Danych Osobowych

dr inż. Grażyna Wójcik, tel. 22-443-01-87

  iod@zosm.pl

 

kontakt mail: kontakt@zosm.pl