informacje

Wybrzeże Kościuszkowskie

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO DO WPŁAT Z TYTUŁU

OPŁATY SKARBOWEJ URZĘDU M.ST. WARSZAWY

 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej , dostępny jest na stronie:

www.bip.um.warszawa.pl


Informację można uzyskać również w sekretariacie  Komendy Stołecznej Policji , Wydział Teleinformatyki- tel: +48 47 723-65-74, ul. Nowolipie 2, Warszawa.

Poza kamerami Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu  na terenie Miasta Stołecznego Warszawy są rozmieszczone również kamery: Zarządu Dróg Miejskich (https://zdm.waw.pl/) oraz Zarządu Transportu  Miejskiego (https://www.ztm.waw.pl/)


W skład wybudowanego w trzech etapach Systemu Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy wchodzi:

18 Centrów Oglądowych, zlokalizowanych na terenie Komend Rejonowych Policji i Komisariatów Policji, wyposażonych w sprzęt umożliwiający obserwację przez operatorów obrazu z kamer i rejestrację tych obrazów. Informacja o zaobserwowanych zdarzeniach przekazywana jest do oficera dyżurnego Policji, który podejmuje odpowiednie działania operacyjne.

  • Stołeczne Stanowisko Kierowania (SSK) zlokalizowane w Komendzie Stołecznej Policji, posiadające możliwości przeglądu obrazu z kamer z całego miasta, przejęcie sterowania oraz umożliwiające administrowanie Systemem,

  • Stanowisko nadzoru technicznego nad Systemem Monitoringu Wizyjnego m. st. Warszawy, działające 24 godziny na dobę w systemie ciągłym, zainstalowane w Centrum Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu, posiadające również możliwość oglądu obrazu z kamer z całego miasta, przejęcie sterowania oraz umożliwiające administrowanie Systemem,
  • 486 kamer wizyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem zainstalowane w 18 dzielnicach Warszawy: Śródmieście, Mokotów, Ochota, Wola, Praga Północ, Praga Południe, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Ursynów, Białołęka, Targówek, Wilanów, Ursus, Włochy, Rembertów, Wesoła i Wawer.

    Monitoring wizyjny miejsc szczególnie zagrożonych ma na celu:

  • szybkie uzyskiwanie informacji w czasie rzeczywistym o zaistniałej w danym miejscu sytuacji

  • uruchomienie reakcji służb odpowiednich do zdarzenia oraz koordynacja ich wspólnych działań

  • rejestrowanie przebiegu zachodzących zdarzeń
  • wykorzystanie zarejestrowanego materiału w późniejszych działaniach o charakterze procesowym.