organizacja

W skład Zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

Dyrektor Jacek Gniadek
telefon sekretariat 022 827-53-31, 022 443-01-80 jacek.gniadek@zosm.pl

2) Dział Organizacyjno – Administracyjny
Naczelnik Marek Magowski 022 827-53-31 wew. 111 marek.magowski@zosm.pl

3) Dział Techniczny
Naczelnik Jacek Łukomski 022 443-01-83 jacek.lukomski@zosm.pl

4) Działy Operacyjne
Naczelnicy:
Zdzisław Naumienko 022 827-53-31 wew. 162 zdzislaw.naumienko@zosm.pl
Jerzy Mikołajczyk
022 827-53-31 wew. 161 jerzy.mikolajczyk@zosm.pl

5) Dział Kadr i Szkolenia
kontakt 022 827-53-31 wew. 153, 154

6) Dział Budżetowo – Księgowy
Główna Księgowa Alina Kuskowska 022 827-53-31 wew. 141
alina.kuskowska@zosm.pl

7) Samodzielne stanowisko ds. Zamówień Publicznych i Realizacji Zakupów
Piotr Łukasik 022 443-01-87 piotr.lukasik@zosm.pl

8) Samodzielne stanowisko ds. koordynacji służb wspomagających działanie systemu
oraz usuwania awarii

Patryk Tarnowski 022 443-01-86 patryk.tarnowski@zosm.pl

9) Inspektor ochrony danych iod@zosm.pl