BIP - Zakład Obsługi Systemu Monitoringu
 

 
 
 
 
 
 
 
kontrola  
 
     

Archiwum


Numer ogłoszenia: 119696-2013; data zamieszczenia 26-03-2013:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 
   

Specyfikacja

Wezwanie do uzupełnienia dokumentów. Zamieszczono 8.04.2013

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 


Numer ogłoszenia: 466996-2012; data zamieszczenia 22-11-2012:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 
   

Specyfikacja

Odpowiedź na pytanie. Zamieszczono 28.11.2012

Informacja o wyborze oferty. Zamieszczono 30.11.2012


Numer ogłoszenia: 433940-2012; data zamieszczenia 06-11-2012:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 
   

Specyfikacja

Informacja o wyborze oferty . Zamieszczono 14.11.2012


Numer ogłoszenia: 427924-2012; data zamieszczenia 31-10-2012:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

   

Specyfikacja

Odpowiedź na pytanie. Zamieszczono 12.11.2012

Informacja o wyborze oferty . Zamieszczono 15.11.2012

 


Numer ogłoszenia: 187428-2012; data zamieszczenia 05-06-2012:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 

Specyfikacja

Odpowiedź na pytanie. Zamieszczono 13.06.2012

 
   
   

Informacja o wyborze oferty. Zamieszczono 20.06.2012

   

 

 

 

 


Numer ogłoszenia: 407764-2011; data zamieszczenia: 01.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 
   

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 06.12.2011

Informacja o wyborze oferty. Zamieszczono 09.12.2011

 

 
   

 

 

 


Numer ogłoszenia: 375490-2011; data zamieszczenia: 10.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

   
   

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 15.11.2011

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 16.11.2011

Informacja o wyborze oferty. Zamieszczono 21.11.2011

 

 
   

 

 

 


Numer ogłoszenia: 26098-2011; data zamieszczenia: 21.02.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 01.03.2011

 

 


Numer ogłoszenia: 324696-2010; data zamieszczenia: 08.10.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

Specyfikacja

Informacja o wyborze oferty z 18.10.2010

 

 


Numer ogłoszenia: 149228-2010; data zamieszczenia: 28.05.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

Specyfikacja

Informacja o wyborze oferty; data zamieszczenia: 16.06.2010

 

 


Numer ogłoszenia: 366642-2009; data zamieszczenia: 20.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 

Specyfikacja

SIWZ

Informacja o wyborze oferty; data zamieszczenia: 30.10.2009

 

 


Numer ogłoszenia: 25111-2009; data zamieszczenia: 22.01.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

   

Specyfikacja i załączniki

Dodano 16.02.2009

Ogłoszenie o wyborze dostawcy


Numer ogłoszenia: 292021-2008; data zamieszczenia: 30.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 

Specyfikacja i załączniki

Dodano 03.11.2008

Informacja o wyborze oferty. Dodano 21.11.2008

 


Numer ogłoszenia: 233964-2008; data zamieszczenia: 16.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul. Bracka 18 lok. 15, 00-028 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0-22 8270277, fax 0-22 8275331

 

Specyfikacja

SIWZ

Opowiedzi na pytania. Zmiany w specyfikacji. Zamieszczono 23.10.2008

 

SIWZ po modyfikacjach z dnia 23.10.2008. Zamieszczono 29.10.2008

SIWZ

Zamieszczono 03.11.2008

Informacja o wyborze oferty. Dodano 04.11.2008

 

 

 
 
Administratorem nagrań pochodzących z Systemu Monitoringu Wizyjnego jest Komenda Stołeczna Policji
 
 
 
ZOSM ul.Młynarska 43/45   01-170 Warszawa   tel. centrala/fax 0-22 827-53-31