Przetargi

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych Zakładu Obsługi Systemu Monitoringu na 2019 r.

KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTRAHENT


Numer ogłoszenia: 561264-N-2019; data zamieszczenia 14-06-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 25.06.2019

Informacja o wyborze. Zamieszczono 25.06.2019

 


Numer ogłoszenia: 559247-N-2019; data zamieszczenia 11-06-2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 25.06.2019

Informacja o wyborze. Zamieszczono 25.06.2019

 


Numer ogłoszenia: 653146-N-2018; data zamieszczenia 26-11-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 05.12.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 05.12.2018

 


Numer ogłoszenia: 649889-N-2018; data zamieszczenia 19-11-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

 

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 05.12.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 05.12.2018

 


 

Numer ogłoszenia: 634612-N-2018; data zamieszczenia 10-10-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

*

Informacja zamawiającego

Informacja o wyborze. Zamieszczono 19.10.2018


Numer ogłoszenia: 606817-N-2018; data zamieszczenia 21-08-2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

 

Informacja o ogłoszeniu

Specyfikacja

SIWZ

Załączniki do SIWZ

*

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 30.08.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 30.08.2018


Numer ogłoszenia: 584283-N-2018; data zamieszczenia 06-07-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Numer ogłoszenia: 571798-N-2018; data zamieszczenia 12-06-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 21.06.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 21.06.2018

Numer ogłoszenia: 544339-N-2018; data zamieszczenia 12-04-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 16.04.2018

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 24.04.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 24.04.2018

Numer ogłoszenia: 531087-N-2018; data zamieszczenia 14-03-2018 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 23.03.2018

Informacja o wyborze. Zamieszczono 23.03.2018

Numer ogłoszenia: 621121-N-2017; data zamieszczenia 23-11-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 1.12.2017

Informacja o wyborze. Zamieszczono 5.12.2017

Numer ogłoszenia: 619675-N-2017; data zamieszczenia 21-11-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 29.11.2017

Informacja o wyborze. Zamieszczono 30.11.2017

Numer ogłoszenia: 610502-N-2017; data zamieszczenia 02-11-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 08.11.2017

Zmieniony załącznik. Zamieszczono 08.11.2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamieszczono 08.11.2017

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Zamieszczono 15.11.2017

Numer ogłoszenia: 598609-N-2017; data zamieszczenia 06-10-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 17.10.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 17.10.2017

Numer ogłoszenia: 580415-N-2017; data zamieszczenia 30-08-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Numer ogłoszenia: 560265-N-2017; data zamieszczenia 28-07-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pisma dotyczące zamówienia. Zamieszczono 03.08.2017

Informacja zamawiającego. Zamieszczono 09.08.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 10.08.2017

Numer ogłoszenia: 551393-N-2017; data zamieszczenia 14-07-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Protokół z posiedzenia Komisji Przetargowej w dniu 24.07. Zamieszczono 25.07.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 27.07.2017

Numer ogłoszenia: 41051 – 2017; data zamieszczenia 10-03-2017 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 21.03.2017

Numer ogłoszenia: 347740 – 2016; data zamieszczenia 21-11-2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 30.11.2016

Numer ogłoszenia: 344193 – 2016; data zamieszczenia 16-11-2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 24.11.2016

Numer ogłoszenia: 320689 – 2016; data zamieszczenia 10-10-2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Odpowiedzi na pytania. Zamieszczono 14.10.2016

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Zamieszczono 14.10.2016

Zmiany w SIWZ i załącznikach. Zamieszczono 14.10.2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 25.10.2016

Numer ogłoszenia: 310142 – 2016; data zamieszczenia 19-09-2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Numer ogłoszenia: 102665 – 2016; data zamieszczenia 24-06-2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 5.07.2016

Numer ogłoszenia: 83948 – 2016; data zamieszczenia 11-04-2016 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 21.04.2016

Numer ogłoszenia: 310936 – 2015; data zamieszczenia 18-11-2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Uwaga. Zamieniono błędnie zamieszczony Załącznik 1a na właściwy. Zamieszczono 18.11.2015

Numer ogłoszenia: 242630 – 2015; data zamieszczenia 16-09-2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 09.10.2015

Numer ogłoszenia: 222306 – 2015; data zamieszczenia 27-08-2015 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zakład Obsługi Systemu Monitoringu, ul.Młynarska 43/45/15, 01-170 Warszawa woj. mazowieckie, tel. (22) 443 01 80, fax (22) 443 01 89

Specyfikacja

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zamieszczono 09.09.2015